Simply clever

Met ingang van 1 juli 2020 vinden wijzigingen plaats aan de WLTP testmethode. Op dit moment is nog niet bekend wat het effect zal zijn van deze wijzigingen op de hoogte van de theoretische verbruikscijfers van uw auto, de daarmee samenhangende CO2 emissiewaarde en het energielabel. Indien de BPM door de wijziging van de WLTP testmethode verandert, zal ŠKODA de totaalprijs van de door u bestelde auto bij levering in 2021 gelijk houden.Ontvangstmethode: Download brochure en prijslijst

Modellen