Simply clever

Met ingang van 1 juli 2019 vinden wijzigingen plaats aan de WLTP testmethode. Op dit moment is nog niet bekend wat het effect zal zijn van deze wijzigingen op de hoogte van de theoretische verbruikscijfers van jouw auto, de daarmee samenhangende CO2 emissiewaarde en het energielabel. Indien de BPM door de wijziging van de WLTP testmethode verander
t, zal ŠKODA de totaalprijs van de door jou bestelde auto bij levering in 2021 gelijk houden.


Ontvangstmethode: Ontvang brochure per post

Modelkeuze